info [at] mojri.org

نیازمندی مجری | مجری آگهی | نیازمندی تهران | نیازمندی همشری | نیازمندیهای تهران | آگهی همشهری | نیازمندی کشور | نیازمندی مشاغل | ثبت آگهی رایگان | ثبت رایگان آگهی | ثبت آگهی | تبلیغات رایگان | تبلیغات اینترنتی | تبلیغات همشهری | درج آگهی | درج آگهی رایگان | درج رایگان آگهی |نیازمندیهای استانها | ارسال آگهی | ارسال رایگان آگهی | استخدام مجری | ارسال آگهی رایگان | تبلیغات اینترنتی رایگان | سایت نیازمندی|تبلیغات رایگان اینترنتی |

مجری

ثبت و درج آگهی اینترنتی و نیازمندی رایگان

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه)

آگهی رایگان
توجه :  لطفا در هنگام تماس، بفرمایید که آگهی را در سایت نیازمندی مجری دیده اید .
  •  email
  • email
  •    فارس شیراز
  • قیمت : 30,000 تومان
  • آموزش خدمات آموزشی جزوات و کتب آموزشی
  • 269 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
  • در صد تخفیف بازدید کنندگان : 18 درصد
  • شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز

کتاب از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله (ویژه فنی مهندسی و علوم پایه) 

همراه با فیلم آموزشی

تالیف :

دکتر خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی 

تلفن فروش:

07132320953

09382252774

آدرس :

شیراز -خیابان فلسطین -چهار راه حکیمی -موسسه چشم انداز 

www.gisland.org

فهرست مطالب:

پیشگفتار               7

راهنمای استفاده از کتاب   8

اصطلاحات رایج در مقاله نویسی       10

انتخاب موضوع(Subject) 21

1-3- هدف از انتخاب موضوع           22

2-3- مثال های کاربردی   23

1-2-3-  استفاده از تجارب شخصی                23

2-2-3- ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین المللی         23

3-2-3- استفاده از معروفترین کلید واژه های هر رشته             23

4-2-3- استنتاج از نظریه ها و فرضیه ها      24

5-2-3- استفاده از کتب تخصصی لاتین       24

6-2-3- مقالات علمی پژوهشی و ISI             24

7-2-3- اولویت های پژوهشی دولت ها، دانشگا ها، شرکت ها و موسسات خصوصی             25

8-2-3- شرکت در جلسیات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری          26

9-2-3- فیلم های مستند و شبکه های خبری             29

10-2-3- اولویت های پژوهشی انجمن های علمی داخلی و خارجی          29

11-2-3- نگاه به محورهای کنفرانس ها و همایش هاو سمینارها               29

12-2-3- ایده گرفتن،خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت     31

3-3-اشتباهات رایج          32

4-3- تکلیف        32

عنوان(Title)        33

1-4- هدف از عنوان            34

2-4- مثال های کاربردی   35

3-4- اشتباهات رایج         36

4-4- تکلیف        37

نویسندگان(Authors)      38

1-5- هدف از نویسندگان  39

1-1-5- نگارش لیست نویسندگان  39

2-1-5- فزودن افیلیشن نویسندگان              39

3-1-5- نگارش مشخصات نویسنده رابط      40

2-5- مثال های کاربردی   41

3-5- اشتباهات رایج         43

4-5- تکلیف        43

چکیده(Abstract)             44

1-6- هدف از چکیده(Abstract)   45

1-1-6- ساختار يا محتواي يک چکيده          46

2-1-6- مشکل    46

3-1-6- ارائه هدف دريک يا دو جمله             46

4-1-6- داده‌ها(Data)      46

5-1-6- جامعه پژوهش      47

6-1-6- تکنیک‌های آماری و مدل های ریاضی             47

7-1-6- ارائه نتایج             47

8-1-6- ارائه تفسیر           47

2-6- مثال های کاربردی   47

3-6- اشتباهات رایج         53

4-6- تکلیف        54

جملات پرکاربرد در چکیده(Abstract)          54

کلمات کلیدی(KeyWords)            57

1-8- هدف از کلمات کلیدی             58

2-8- مثال های کاربردی   58

3-8- اشتباهات رایج         60

4-8- تکلیف        61

مقدمه(Introduction)    62

1-9- هدف از مقدمه           63

2-9- ساختار مقدمه          64

3-9- مثال های کاربردی   67

4-9- اشتباهات رایج         79

5-9- تکلیف        80

جملات پرکاربرد در مقدمه 81

مواد و روش ها(Materials and Methods)              91

1-11- هدف از مواد و روش ها            92

1-1-11- معرفی پروژه         94

2-1-11- روش شناسی      95

3-1-11- ابزار پژوهش        95

4-1-11- جامعه پژوهش     95

5-1-11- محدوده و محدودیت ها    95

2-11- مثال های کاربردی  96

3-11- اشتباهات رایج        105

روش های پرکاربرد در فنی مهندسی               107

1-12-روش المان محدود   108

2-12- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات            111

3-12- دینامیک سیالات محاسباتی  Computational fluid dynamics (CFD)          113

4-12- رگرسیون 116

5-12- تکلیف      117

جملات پرکاربرد در مواد و روش ها   118

نتایج(Results)   124

1-14- هدف از نتایج           125

1-1-14- ساختار نتایج یا یافته ها:  125

2-1-14- یافته ها و نتایج توصیفی  126

3-1-14- یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی            126

2-14- ارائه نتایج یا یافته ها:            127

1-2-14- ارائه نتایج به صورت جدا  127

2-2-14- ارائه نتایج به صورت مجزا                127

3-14- چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:                           128

4-14- مثال های کاربردی130

5-14- اشتباهات رایج       137

6-14- تکلیف      138

جملات پرکاربرد در نتایج   139

بحث(Discussion)             143

1-16- هدف از بحث            144

2-16- مثال های کاربردی 145

3-16- اشتباهات رایج       148

4-16- تکلیف      148

جملات پرکاربرد در بحث    149

نتیجه گیری(Conclusion)              154

1-18- هدف از نتیجه گیری              155

2-18- ساختار بخش بحث و نتیجه‌گیری       155

3-18- مثال های کاربردی 155

4-18- اشتباهات رایج       161

5-18- تکلیف      162

جملات پرکاربرد در نتیجه گیری       163

پیشنهادات(Further Research)  166

1-20- هدف از پیشنهادات 167

2-20- مثال های کاربردی 167

3-20- اشتباهات رایج       168

4-20- تکلیف      168

جملات پرکاربرد در پیشنهادات         169

تقدیر و تشکر(Acknowledgments)           172

1-22- هدف از تقدیر و تشکر            173

2-22- مثال های کاربردی 173

3-22- اشتباهات رایج      174

4-22- تکلیف      174

جملات کاربردی در تقدیر و تشکر     175

منابع(References)          178

1-24- هدف از منابع          179

1-1-24-  شیوه های استناد برون متنی         180

1-1-1-24 شیوه نامه ونکوور(Vancouver system)                180

2-1-1-24-شیوه نامه شیکاگو(Documentary- Note or Humanities Style)          181

2-1-24- شیوه های استناد درون متنی        181

1-2-1-24- شیوه انجمن روانشناسی آمریکا(American Psychology Association =APA)   181

3-1-24- شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا(Modern Language Association =MLA)       181

2-24- استناد به منابع چاپی در شیوه APA 182

1-2-24- اثر دارای یک پدید آورنده               182

2-2-24- اثر دارای دو پدید آورنده 183

3-2-24-اثر دارای سه تا پنج نویسنده          184

4-2-24- اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده             185

5-2-24- گروه به عنوان نویسنده   186

6-2-24-  اثر دارای نویسنده مجهول             187

7-2-24- اثر با تاریخ نشر نا معلوم 187

8-2-24- دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف       188

9-2-24- چند اثر از یک نویسنده در سالهای مشابه   189

10-2-24-استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول          190

3-24- درج منابع در فهرست مأخذ                192

1-3-24-استناد به کتاب در فهرست مأخذ   192

2-3-24- استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم          196

3-3-24- استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ 196

4-3-24- استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ              198

5-3-24- استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ            198

6-3-24-استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ        199

7-3-24- استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ        200

8-3-24- استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ 200

9-3-24-استناد به مقاله ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ          201

10-3-24-استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ 201

11-3-24- استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ        202

12-3-24- استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ           204

13-3-24- استناد به نرم افزار رایانه ای در فهرست مأخذ         205

4-24- قواعد استناد به منابع الکترونیکی     206

1-4-24- استناد در متن   206

2-4-24- استناد در فهرست مآخذ 207

5-24- ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله یک نشریه چاپی        207

6-24- استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی          210

7-24- استناد به یک مدرک موجود در وب گاه            211

8-24- استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:        212

9-24- مثال های کاربردی 214

10-24- اشتباهات رایج     216

11-24- تکلیف    216

آماده کردن مقاله برای ژورنال           217

1-25- هدف از ارسال مقاله              217

2-25- مثال های کاربردی                220

3-25- اشتباهات رایج      229

4-25- تکلیف     229

ارسال مقاله(Submit)       230

1-26- ارسال مقاله برای مجلات خارجی        231

2-26- ار سال مقاله ازطريق سيستم آنلاين  231

Open Acess 6-26- ارسال مقاله به مجلات3-26- ار سال مقاله از طريق ايميل به سردبير              231

1-3-26- ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )           231

2-3-26-    ازطريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)    241

4-26- از طريق ايميل به سردبير      264

5-26- از طريق سايت مجله             265

7-26- اشتباهات رایج      307

8-26- تکلیف     307

پیوست   308

فهرست منابع       312

 کلمات کلیدی: